top of page

Overflatebehandling

Lakkering

Oljing

Hardvoks

Grønnsåpebehandling

Fordeler:

  • Golvet treng minimalt med vedlikehald og stell

  • Golvet er  lett å reingjera

  • Lakkerte nåletregolv har ei litt hardare overflate mot slag særleg dersom dei blir lagvis bygd opp med grunning.

  • Lakkerte golv må ikkje så ofte etterlakkerast som for eksempel olja golv.

 

Ulemper:

  • Det naturlege utrykket kan forringast

  • Hakk og trykkmerke kan ikkje reparerast så lett uten at gulvet vert slipt

  • Ofte må heile golvet slipast sjølv om berre deler av det er slitt

  • Vannbasert lakk kan opplevast som meir livlaus sjølv om grunning er nytta.

  • Oljebasert lakk gulnar over tid

 

​Vedlikehald:

  • Dagleg reinhald med støvsugar/tørrmopp

  • Vask med lett fuktig klut, godt oppvridd og ei mild såpe som produsentane anbefalar.

  • Ellers ingen særlege forholdsreglar

 

 

 

 

Fordeler:

  • Golvet får eit naturleg vakkert utrykk.

  • Golvet kan lett etteroljast ved behov utan at ein treng å ta heile arealet

  • Miljøvenleg

  • Kan etterlakkerast eller hardvoksbehandlast utan å måtte slipa først

 

Ulemper:

  • Rask slitasje på utsette stadar.

  • Må etterbehandlast jevnleg og gjerne oftare enn andre alternativ.

  • Kan koma flekkar som ikkje lett let seg fjerna. 

  • Dyrare vedlikehald

 

​Vedlikehald:

  • Dagleg reinhald med støvsugar/tørrmopp

  • Vask med lett fuktig klut, godt oppvridd og ei mild såpe. Bruk anbefalt såpe fra oljefabrikant

 

 

 

 

Fordeler:

  • Enkel påføring med rulle og pensel

  • Eit alternativ til dei som likar olja overflate, men samtidig treng slitestyrke

  • Kan punktbehandlast utan å måtte ta heile golvet i samme sleng

  • Kan polerast opp til ein høgare glans

  • Relativt miljøvenleg

 

​Ulemper:

  • Kan ikkje overlakkerast

  • Misser det naturlege utrykket som enkelte oljer vil gje

 

​Vedlikehald:

  • Dagleg reinhald som tørrmopp og støvsugar

  • Vask med lett fuktig klut, godt oppvridd og mild såpe anbefalt av produsent

 

 

 

 

Fordeler :

  • Vakkert naturleg utrykk

  • Økonomivenleg produkt

  • Særs miljøvenleg

Ulemper :

  • Tidkrevjande sidan behandling må skje over fleire omgangar

  • Må deretter behandlast relativt ofte

  • Fare for flekkar/merke, spesielt ved manglande vedlikehald

  • Gulv med blaut ved kan lettare flisast opp

 

​Vedlikehold:

  • Dagleg reinhald som med tørrmopp/støvsugar 

  • Vask og etterbehandling med grønsåpevatn ved behov

bottom of page