top of page

Overflatebehandling

Lakkering

Oljing

Hardvoks

Grønnsåpebehandling

Fordeler:

 • Golvet treng minimalt med vedlikehald og stell

 • Golvet er  lett å reingjera

 • Lakkerte nåletregolv har ei litt hardare overflate mot slag særleg dersom dei blir lagvis bygd opp med grunning.

 • Lakkerte golv må ikkje så ofte etterlakkerast som for eksempel olja golv.

 

Ulemper:

 • Det naturlege utrykket kan forringast

 • Hakk og trykkmerke kan ikkje reparerast så lett uten at gulvet vert slipt

 • Ofte må heile golvet slipast sjølv om berre deler av det er slitt

 • Vannbasert lakk kan opplevast som meir livlaus sjølv om grunning er nytta.

 • Oljebasert lakk gulnar over tid

 

​Vedlikehald:

 • Dagleg reinhald med støvsugar/tørrmopp

 • Vask med lett fuktig klut, godt oppvridd og ei mild såpe som produsentane anbefalar.

 • Ellers ingen særlege forholdsreglar

 

 

 

 

Fordeler:

 • Golvet får eit naturleg vakkert utrykk.

 • Golvet kan lett etteroljast ved behov utan at ein treng å ta heile arealet

 • Miljøvenleg

 • Kan etterlakkerast eller hardvoksbehandlast utan å måtte slipa først

 

Ulemper:

 • Rask slitasje på utsette stadar.

 • Må etterbehandlast jevnleg og gjerne oftare enn andre alternativ.

 • Kan koma flekkar som ikkje lett let seg fjerna. 

 • Dyrare vedlikehald

 

​Vedlikehald:

 • Dagleg reinhald med støvsugar/tørrmopp

 • Vask med lett fuktig klut, godt oppvridd og ei mild såpe. Bruk anbefalt såpe fra oljefabrikant

 

 

 

 

Fordeler:

 • Enkel påføring med rulle og pensel

 • Eit alternativ til dei som likar olja overflate, men samtidig treng slitestyrke

 • Kan punktbehandlast utan å måtte ta heile golvet i samme sleng

 • Kan polerast opp til ein høgare glans

 • Relativt miljøvenleg

 

​Ulemper:

 • Kan ikkje overlakkerast

 • Misser det naturlege utrykket som enkelte oljer vil gje

 

​Vedlikehald:

 • Dagleg reinhald som tørrmopp og støvsugar

 • Vask med lett fuktig klut, godt oppvridd og mild såpe anbefalt av produsent

 

 

 

 

Fordeler :

 • Vakkert naturleg utrykk

 • Økonomivenleg produkt

 • Særs miljøvenleg

Ulemper :

 • Tidkrevjande sidan behandling må skje over fleire omgangar

 • Må deretter behandlast relativt ofte

 • Fare for flekkar/merke, spesielt ved manglande vedlikehald

 • Gulv med blaut ved kan lettare flisast opp

 

​Vedlikehold:

 • Dagleg reinhald som med tørrmopp/støvsugar 

 • Vask og etterbehandling med grønsåpevatn ved behov

bottom of page