top of page

Golvsliping

Vi tilbyr sliping av dei fleste tre-overflater, som for eksempel:

Dei fleste tregolv kan slipast opp til fleire gonger, og skadar i golv kan ved mange tilfelle reparerast. Som for eksempel ved å skifta enkelte bord, lamellar, eller ved å fella inn nytt treverk. Fuging og sparkling kan også vera aktuelt å bruka.

 

Furu og gran er blaute treslag som i dei fleste tilfelle er litt meir utsett for trykkskadar enn lauvtre, desse gulva har som regel god tjukkelse og kan slipast mange gonger. 

 

Eik, Ask, Bøk og liknande lauvtre har ei hardare overflate. Dei kan slipast, men som regel er desse treslaga lagt som stavparkett med eit begrensa slipe-sjikt.

Dei kan slipast færre gonger enn god gamal furuplank.​

Vi sliper alle slags tretrapper. Som oftast vert berre trinn og nese slipt, men om du ynskjer, sliper vi gjerne heile trappa, inkludert handløper.

 

kan renoverast med sliping. Sjølv om panel har profilar så kan det la seg slipa. Tømmerveggar er også mogeleg å få slipt eventuelt rensa/skurt med  grønsåpe eller linoljesåpe.

 

Ved nokre tilfelle brukar vi fres på både veggar og golv for å fjerna tepperestar, beleggrestar, eller mange lag med måling.

Ellers er det mogeleg å få slipt bord, benkeplater eventuelt møblar.

Tregulv

Trapper

Tømmerveggar - panel

bottom of page